انتقال ایمیلهای شما از دیگر سرویسها مانند جی میل

دفترچه آدرس با امکان ورود از جی میل و اوت لوک

سامانه پیامک ، تقویم فارسی ، منشی مجازی

ارسال پیامک آگاه ساز ایمیل جدید

رویداد نگار ! و اخبار و ...